Zakres usług:

  • szkolenia z ubezpieczeń gospodarczych
  • obsługa uczestników rynku ubezpieczeniowego
  • zarządzenie ryzykiem, szacowanie poziomu ryzyka
  • oferta skierowana tylko dla podmiotów gospodarczychAktualne szkolenia e-learningowe:

Temat szkolenia

Data szkolenia

Analiza potrzeb klienta
z wykorzystaniem normy
ISO 31000


22.06.2021


Publikacje: