Osiągnięcia

Największe zrealizowane projekty:

  • ogólne warunki ubezpieczeń w służbie zdrowia TUiR CIGNA STU SA
  • ogólne warunki ubezpieczeń osobowych, mienia i OC w związku ze zmianą ustaw ubezpieczeniowych TUiR CIGNA STU SA
  • ogólne warunki ubezpieczenia kosztów wycofania produktu niebezpiecznego TUiR WARTA SA
  • ogólne warunki ubezpieczenia produktu TUiR WARTA SA
  • ogólne warunki ubezpieczenia OC ogólnego ,OC produktu, OC działalności hotelarskiej TU Energoasekuracja S.A., Tryg TU S.A.. Nordea TU SA
  • instrukcja likwidacji szkód osobowych ZUiR Polonia SA
  • cały program szkolenia agentów ubezpieczeniowych UNIQA TU SA
  • ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań KU Filar SA